Copyright © 2003 by "René Verwey"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@somautomatisering.nl
Designed by René
S.O.M. Automatisering
Wat voor een bedrijf is S.O.M. .........
Software Op Maat
S.O.M. Automatisering staat voor software op maat.
En op maat houdt in zoals u het in gedachten heeft. U heeft een bepaald beeld voor ogen zoals u data wilt opslaan en weer terug zien, En om die gedachten heen maken wij een programma. Het programma draait onder Access en is geschreven in visual basic. Dit werkt prima binnen uw office omgeving.